PRIHLÁSENIE
SIGN IN
REGISTRÁCIA
REGISTRATION
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny


Pre fyzické osoby nakupovať tu:
 

Kontakt

efashion s.r.o.
Medveďov 248
930 07 Medveďov

IČO: 55355048
DIČ: 2121972853
IČ DPH: SK2121972853

E-mail: info@ssvelkoobchod.sk
              info@sswholesaless.com 

Telefonická objednávka, reklamácia: 
+421 917 916 444  (v pracovné dni od 09:30 do 12:00 - od 13:00 do 15:00)

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 53887/T

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

 

KONTAKT efashion s. r. o.

Medveďov 248

930 07 Medveďov

Tel.: +421 917 916 444

E-mail: info@sswholesaless.com