PRIHLÁSENIE
SIGN IN
REGISTRÁCIA
REGISTRATION
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny


Pre fyzické osoby nakupovať tu:
 

Kontakt

STARSTYLE, s.r.o.
Dunajská 558
946 19 Číčov

IČO: 50 82 3981
DIČ: 2120509776
IČ DPH: SK2120509776

E-mail: info@ssvelkoobchod.sk
              info@sswholesaless.com 

Telefonická objednávka, reklamácia: 
+421 917 916 444  (v pracovné dni od 09:30 do 12:00 - od 13:00 do 17:00)

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 43085/N

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitrianský kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra.
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

 
KONTAKT STARSTYLE
Dunajská 558
946 19 Číčov

Tel.: +421 917 916 444

E-mail: info@ssvelkoobchod.sk
             info@sswholesaless.com